Sứ mệnh – tầm nhìn

SỨ MỆNH
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam là đơn vị đầu ngành cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y dược cổ truyền, ngoài ra còn đào tạo ngành y đa khoa, dược và các ngành y tế khác từ trình độ đại học, sau đại học; Học viện cũng là cơ sở nghiên cứu khoa học – công nghệ hàng đầu về y dược cổ truyền, nhằm thừa kế, sáng tạo, phát triển và ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ về y học trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, dịch vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội; sản xuất các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao tầm vóc của nền Y Dược Việt Nam trong sự nghiệp kiến tạo đất nước và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phấn đấu xây dựng Học viện trở thành Học viện sức khỏe kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại làm nền tảng cho sự phát triển. Học viện tổ chức theo hướng đa ngành, đa cấp; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia; là nơi tập trung các nhà khoa học y học, chuyên gia, giảng viên có trình độ cao và uy tín lớn. Học viện có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chương trình đào tạo hiện đại; cung cấp dịch vụ hậu cần hoàn hảo; là Trường đại học liên kết đào tạo quốc tế có uy tín cao trong nước và trên thế giới. Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhằm đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
– Giảng viên Học viện vinh dự, nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quí: Thầy giáo – Thầy thuốc, được cả xã hội kính trọng, tôn vinh.

– Cán bộ, viên chức Học viện tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đức, có tài, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Được học tập, rèn luyện tại một cơ sở đào tạo y dược hàng đầu của Việt Nam và uy tín trong liên kết đào tạo trong nước, quốc tế là động lực thúc đẩy sinh viên, học viên liên tục phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, đủ năng lực để phát triển bền vững.

– Với niềm vinh dự và tự hào được làm việc, học tập tại Học viện, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, học viên luôn ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện và nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao vị thế của một cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp uy tín.