Ma hoàng phụ tử tế tân thang

Bài thuốc Ma hoàng phụ tử tế tân thang – Trợ dương giải biểu

 

Bài thuốc ma hoàng phụ tử tế tân thang

 

 • Thành phần bài thuốc

  Ma hoàng   6g

  Tế tân   4g

  Phụ tử 1 củ  (nướng bóc vỏ chẻ làm 8 miếng)  12g

  Cách dùng bài thuốc

  3 vị trên, nước một đấu, trước nấu Ma hoàng cho cạn bớt 2 bát, vớt vỏ bọt rồi cho các vị kia vào sắc còn 3 bát, lọc bỏ bã, uống ấm một bát, ngày uống 3 lần.

  Công dụng bài thuốc

  Trợ dương, giải biểu

  Chủ trị bênh

  Bệnh thiếu âm khi mới mắc mà trái lại phát sốt, mạch trầm

  Ý nghĩa phương thuốc

  Bệnh thiếu âm vốn là chứng dương khí hư hàn, đáng lý không phát sốt, nếu lúc mới mắc mà trái lại phát sốt, có thể biết là kiêm có biểu chứng. Nhưng biểu chứng thì mạch nên phù, nay trái lại mạch trầm là biết bệnh ở thiếu âm. Trong bài dùng Phụ tử ôn kinh trợ dương, Ma hoàng phát hãn giải biểu, lại lấy Tế tân thông suốt biểu lý, trong tán hàn tà của thiếu âm, ngoài giải biểu tà của thái dương. Ba vị dùng chung là phát hãn nhẹ trong thuốc ôn kinh trợ dương để tán hàn tà, làm cho phong hàn ngoại cảm được tán ra mà lại chiếu cố đuợc phán đương ở lý. Nếu chỉ dùng Ma hoàng, Tế tân, không dùng phụ tử trợ dương thì dương khí theo mổ hồi mà tiết ra, sợ có nguy hại vong dương. Nay dùng chung cả Ma hoàng, Phụ tử là trong phát có bổ, làm cho biểu tà giải mà không tổn thương đến dương khí, Chứng của phương này tuy thuộc về dương hư mà kiêm ngoại cảm, nhưng trình độ hư chưa đến nỗi quá nghiêm trọng, cho nên vẫn có thể đồng thời trong việc trợ dương lại kiêm giải biểu tà. Như thiếu âm dương khí suy vì đã thấy các chứng ỉa chảy ra nguyên thức ăn, mạch vi sáp sắp tuyệt, nếu lại nhầm phát hãn thì tất nhiên sẽ quyết nghịch vong dương, cần phải chú ý.

  Phương này ngoài sự có những tác dụng nói ở trên ra, đối với chứng bỗng nhiên đau họng nói không ra tiếng, mạch huyền khẩn sác cấp, nguyên nhân bệnh thuộc về hàn tà thịnh phạm vào thận, cũng có thể dùng. Nếu đầu đau ran lên não, mạch huyền vi mà khẩn, gọi là chứng phong lạnh nhức đầu, cũng có thể chữa bằng phương này.

  Phụ phương bài thuốc

  Bài thuốc Ma hoàng phụ tử cam thảo thang

  Tức là phương Ma hoàng, Phụ tử, Tế tân thang bỏ Tế tân gia Chích thảo 4g, chữa bệnh thiếu âm sợ lạnh, mình đau, không có mồ hôi, hơi phát sốt, mạch trầm vi, hoặc bệnh thuỷ tà mình mặt phù thũng, khí đoản, tiểu tiện không lợi, mạch trầm mà nhỏ (Thương hàn luận).